Bioconstrucción

Des del començament del Banc de Palla aquesta ha estat una de les activitats que més s’ha potenciat, donat el seu interès tant com a via d’utilització de la palla d’arròs, com per tractar-se d’una activitat què minimitza la petjada ecològica de la construcció. El foment de la bioconstrucció a espais naturals protegits és, a més a més, un objectiu del Banc de Palla. Des del primer curs de bioconstrucció amb palla d’arròs al Tancat de la Pipa (promogut per Acció Ecologista-Agró i Okambuva), la bioconstrucció ha estat un sector en creixement, i amb la participació i els aprenentatges d’empacat de Jose Luis, s’ha arribat a produir un material de bona qualitat, amb certificació per tal de ser emprat en bioconstrucció.
La convocatòria de 2019 ha distribuït algunes bales per a bioconstrucció, però el volum principal, demanat per Okambuva, ascendeix a unes 5000 bales per a una bioconstrucció de l’Ajuntament de Meliana. S’està empacant i emmagatzemant fora de la palla subvencionada.